ELEKTRONIKA

Arduino elektronika

Ovaj program je namjenjen  učenicima uzrasta od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

  • Kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (Računar, Televizor, Mobilni telefon).
  • Osnovne pojmove elektronike.
  • Osnovne komponente i principe funkcionisanja računara.
  • Osnovne komponente i principe funkcionisanja mobilnih telefona.
  • Kako izgleda proces lemljenja.
  • Šta je Arduino Uno.
  • Kako se programira Arduino Uno Pločica.
  • Sastave električno kolo po šemi.
  • Eksperimentišu sa različitim elektronskim komponentama i senzorima.
  • Kako da naprave aplikaciju koja kontroliše elemente na Arduino Uno ploči. 

                       Kurs traje pet mjeseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cijena kursa je 80.00km

         Pročitajte više o nama i procesu rada.