O školi

Dexter’s programi su rezultat višegodišnjeg rada sa decom i studentima u oblasti informacionih tehnologija. Dexter’s predavači su ljudi koji se bave programiranjem, što je od izuzetnog značaja za polaznike svih naših programa, jer imaju mogućnost da postavljaju pitanja i van okvira nastavnog programa i uvek dobiju adekvatan odgovor. U saradnji sa psiholozima i nastavnicima srednjih škola, osiguravamo da naši materijali i metode budu u skladu sa uzrastom i školskim programom polaznika. Na taj način naš tim uspeva ne samo da prenese znanje o programiranju, već i pruža novi pogled na gradivo koje polaznici uče u školama.

Način rada

Svi Dexter’s programi imaju teorijske i praktične delove, vodeći praktične vežbe na zanimljiv način, gde pomažu polaznicima da lakše (ponekad i nesvesno) usvoje i primene stečena znanja. Svaki kurs podeljen je u tri logičke celine. Sa polaznicima se prvo radi na usvajanju teorijskih znanja i upoznavnaju sa razvojnim alatima, nakon toga se kroz pripremljene primere upoznaju sa mogućnostima platforme na kojoj rade, da bi u trećem delu kursa fokus bio na samostalnom radu, podsticanju kreativnosti i potvrđivanju stečenog znanja kroz izradu završnog projekta (igrice, aplikacije, web sajta, robota ili uređaja) koji polaznik prezentuje prilikom svečane dodele diploma.

Ciljevi škole  • Da stvorimo podsticajno okruženje za talentovane i nadarene.


  • Da podstičemo analitičko razmišljanje.


  • Da podstičemo rešavanje problema.


  • Da stvaramo buduće inženjere.

Šta nas izdvaja

Dexter’s IT laboratorije se razlikuju od drugih škola po:


  • Svojim programima.
  • Bavimo se isključivo informacionim tehnologijama.
  • Našim vrednostima i pristupu radu.

Naši programi su praktični, pravljeni od strane programera, usmereni na učenje kroz primere i igru. Prilagođeni su različitim uzrastima. Naši kursevi su izazovni, zahtevaju visok nivo mentalne aktivnosti i koncentracije. U slučaju naših hardverskih kurseva naše vežbe stimulišu koordinaciju oko-ruka, koja je ključna za pravilan razvoj dece. Male grupe (od 4 do 8 polaznika) i moderna oprema garant su kvalitetnog rada i usvojenog znanja.

Dexter’s IT laboratorije se bave isključivo edukacijom dece u oblasti infomacionih tehnologija. Ova specijalizacija nam pruža mogućnost konstantnog unapređivanja padagoških tehnika i nastavnih materijala, kojim se sa pravom ponosimo. Ne bavimo se kursevima za odrasle ili nekim temama van IT, jer želimo da svu našu energiju usmerimo u rad sa decom. Zato smo u tome jako dobri (drugi kažu najbolji). Ne bavimo se organizacijom boravka, rođendana i radionica, jer sva sredstva ulažemo u opremanje naših učionica modernom IT opremom, alatom i učilima kako bi na najbolji mogući način izvodili IT eksperimente i učili iz njih.

Naš pristup radu i profesionalnost se primećuje od momenta kada se prijavite do momenta kada Vaše dete dobije diplomu kao dokaz o uspešnom pohađanju kursa. Prilikom prijave pokušavamo da zajednički pronađemo najbolji termin za pohađanje nastave. Tokom nastave vodimo računa o zadovoljstvu deteta, izveštavamo roditelje o napretku i na vreme reagujemo u slučaju bilo kakvih problema koji bi ugrozili zadvoljstvo naših polaznika. Vodimo računa da svako dete ima svoju opremu (računar, robota, razvojnu ploču i sl.) i što je najbitnije dajemo sve od sebe da naši polaznici zavole informacione tehnologije, jer bez ljubavi i interesovanja svaki dalji rad je uzaludan.