AppInventor

AppInventor - Razvoj mobilnih aplikacija

MIT App inventor je inovativni alat, čija je namjena da olakša uvod u programiranje i pravljenje aplikacija, pretvarajući kompleksne tekstualne programske jezike u vizualni blok komponente (veoma slične Scratch-u). Pojednostavljen grafički interfejs, omogućava djeci da lako savladaju vještinu pravljenja aplikacija. App Inventor, kao alat, teži da korisnike mobilnih aplikacija transformiše u kreatore mobilnih aplikacija. Ovaj alat nastao je 2009. godine, kao plod saradnje Hal-a Abelson-a, profesora sa MIT i Mark-a Friedman-a programera iz Google-a. Tokom 2015. godine ovaj alat je koristilo 3 miliona korisnika iz 195 zemalja, napravivši 7 miliona aplikacija!

App Inventor projekat danas održava čitav tim, a web portal administriraju zapolseni MIT (Massachusetts Institute of Technology) Centra za Mobile učenje u saradnji sa CSAIL (MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) i MIT Media laboratorijom.
Kroz tri različita App Inventor programa, pomažemo djeci da ovladaju ovim alatom, nauče osnovne elemente programiranja, naprave kompleksnije aplikacije i igrice. Takođe, učimo ih kako da svoje aplikacije objave na Google Play Store i kroz poseban hardware program, pružamo im mogućnost da naprave aplikacije koje će kontrolisati robote. Pročitajte više o AppInventor platformi.

AppInventor Junior

Ovaj program namjenjen je učenicima osnovne škole (od IV do VIII razreda), kao i učenicima I i II godine srednjih škola, koji do sada nisu imali iskustva u radu sa App Inventorom. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • Kako funkcioniše Android operativni sistem.
 • Kako funkcioniše mobilni telefon i GPS.
 • Kako se koristi App Inventor alat.
 • Kako se koriste elementi korisničkog interfejsa (dugmići, labele, mape, polja za unos teksta).
 • Kako se koriste senzori telefona (kompas, senzor orijentacije, akcelerometar itd).
 • Kako se koristi kamera telefona.
 • Kako da naprave paint aplikaciju na telefonu.
 • Kako da naprave kviz aplikaciju.
 • Kako da podjele rezultate iz svojih igrica na društvene mreže.
 • Kako da naprave svoju prvu igricu.

               Kurs traje pet mjeseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cijena kursa je 65.00km.

                                                                                       Pročitajte više o procesu rada.

AppInventor Senior

Ovaj program namjenjen je polaznicima koji su uspešno pohađali App Inventor Junior kurs ili su samostalno koristili app inventor i pravili svoje aplikacije (za takve kandidate biće organizovano posebno testiranje kao i dodatni uvodni časovi, kako bi osigurali njihovo uklapanje u grupu). Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • Kako se dizajniraju i implementiraju kompleksnije mobilne aplikacije
 • Koje su dobre prakse i moderni trendovi razvoja mobilnih aplikacija
 • Kako funkcioniše baza podataka na telefonu
 • Kako da implementiraju aplikaciju koja koristi lokalnu bazu podataka
 • Kako funkcioniše bluetooth
 • Kako da implementiraju bluetooth klijent i server
 • Kako da integrišu eksterne servise (Amazon, Weather, Currency Exchange itd.) u svoju aplikaciju
 • Kako funkcioniše cloud/web baza podataka
 • Kako da implementiraju cloud/web bazu podataka u svoju aplikaciju i omoguće djeljenje podataka između korisnika
 • Kako da pripreme i objave svoju aplikaciju na Google Play Store
 • Kako da promovišu svoju aplikaciju
 • Koje su mogućnosti zarade od aplikacija

                Kurs traje pet mjeseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cijena kursa je 65.00km.

                                                                                       Pročitajte više o procesu rada.