Robotika-dizajniranje, kreiranje i primjena robota

Svakodnevni život današnjice zavisi od elektronskih uređaja. Razumjevanje funkcionisanja uređaja koje svakodnevno koristimo je od velike važnosti. Zato smo osmislili jednistveni program koji će pomoći djeci da nauče kako funkcionišu uređaji koje koriste, ali i da nauče osnove elektronike. Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa svijetom hardvera, uređajima koje pokreće softver i da se pored programiranja zainteresuju za projektovanje i pravljenje hardvera, koristeći Arduino Uno razvojnu platformu i Lego Mindstorms komplete. Polaznicima ovog kursa se pruža jednistven uvid u svijet elektronike i robotike. Pročitajte više o benifitima Mindstorms Lego kompleta.

ROBOTIKA JUNIOR

Ovaj program namjenjen je učenicima uzrasta od 3. razreda osnovne škole. Tokom ovog kursa polaznici uče:

 • Kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (Računar, Televizor, Mobilni telefon).
 • Osnovne pojmove robotike, informatike i elektronike.
 • Osnovne komponente i principe funkcionisanja računara.
 • Koje su mogućnosti Lego Mindstorms kompleta.
 • Koje su mogucnosti Lego Mindstorms i Lego Digital Deigner softwera.
 • Osnove programiranja u Lego Mindstorms programu.
 • Kako se koristi Bluetooth za programiranje Lego Mindstorms komponenti.
 • Kako da samostalno dizajniraju, sastave i programiraju Mindstorms NXT robota.

                     Kurs traje pet mjeseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cijena kursa je 75.00km.

                                                                                  Pročitajte više o nama i procesu rada.

ROBOTIKA SENIOR

Robotika senior podrazumjeva napredniji nivo kursa. Nakon završenog prvog nivoa, naši polaznici imaju mogućnost da unaprijede i upotpune svoje znanje. Na ovom kursu radimo sa najnovijim LEGO MINDSTORMS EV3 robotima, koji se koriste u edukativne svrhe, i na fakultetima. Na kursu senior robotike naši učenici stvaraju inovativna rješenja za probleme iz stvarnog svijeta pomoću Lego Minstorms EV3 Education seta. Kombinacijom vještina sklapanja i programiranja kreiramo projekte dizajnerskog inženjerstva. Lego Minstorms Education EV3 je grafički program koji omogućava djeci da na lak način povlačenjem komandi učine da se njihov robot kreće, priča, misli i učini sve ono što oni zamisle.

Ovaj program je namjenjen  učenicima uzrasta od 6. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole. Kurs obuhvata:

 • Kako iznutra izgledaju uređaji koje svakodnevno koriste (Računar, Televizor, Mobilni telefon)
 • Upoznavanje sa Lego Education setom.
 • Upoznavanje sa različitim motorima, njihovim unutrašnjim djelovima i načinom rada. 
 • Upoznavanje i rad u Lego EV3 Education softveru za programiranje. 
 • Osnovne funkcije u programiranju, tipove podataka, varijable, liste i matematičke funkcije. 
 • Napredno programiranje i kreiranje sopstvenih programiskih blokova.
 • Živopisne simulacije stvarnih situacija i problema, kreiranje i programiranje robota u cilju rešenja istih.
 • Upravljanje robotom pomoću softvera na drugim hardverskim uređajima. 
 • Podsticanje kreativnosti i ideja kod djece, koje mogu doprinjeti razvoju razlličitih oblasti industrije.

                     Kurs traje pet mjeseci, dinamika nastave je 90 minuta, jednom nedeljno. Cijena kursa je 75.00km.

                                                                                  Pročitajte više o nama i procesu rada.