SVJETSKA ROBOTSKA OLIMPIJADA

Dexter’s škola programiranja Bijeljina je od ove godine edukativni partner WRO u Bosni i Hercegovini.

————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Nacionalna Olimpijada u Robotici je takimičenje temeljeno na izazovima. Takmičari moraju dizajnirati, konstruisati i programirati svoje robote za rješavanje određenih izazova na takmičarskom polju. Tokom takmičenja timovi prikupljaju bodove izvršavanjem
 
 
Finalno takmičenje #1 Nacionalne Olimpijade iz Robotike u BiH održat će se 12. decembra 2020. u Sarajevu. Od ove godine i timovi koji predstavljaju Dexter’s školu programiranja učestvuju na takmičenja.
 
 
Više informacija o takmičenju pogledajte na linku: